Έχεις μήνυμα από την Ελλάδα!
You 've got message from Greece


Κάποτε όταν υπήρχε νέο, φώναζαν
«Το είπε η … τηλεόραση».
Ακόμη το λένε. Με την διαφορά ότι πλέον η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες λένε μόνο ότι θέλουν ή το παρουσιάζουν όπως θέλουν! Ευτυχώς που υπάρχει και το Ίντερνετ και μας δίνει πιο αντικειμενικά νέα ή ακόμη καλύτερα το email το οποίο διακινεί πολλά σημαντικά μηνύματα – ειδικά στις μέρες μας – που απλά δεν θέλουν να μάθουμε.
Μηνύματα από Πολιτική, Γεγονότα, Αστεία, Γελοιογραφίες όλα συγκεντρωμένα στο «τσεπάκι» σας. Για να ενημερωθείτε και να μην είστε στην «απ έξω»!
Επίσης στην τελευταία σελίδα της εφαρμογής, υπάρχει ενημέρωση με τελευταία μηνύματα μέσω twitter.
Μείνετε συντονισμένοι γιατί οι ειδήσεις πρέπει να ακούγονται!
Υ.Γ. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπεύθυνος για το περιεχόμενο αυτών των νέων. Σας παραθέτω όπως λαμβάνονται από emails με την χρήση αλυσίδας (από χρήστη σε χρήστη).

Once, when there was a new, we shouting "... They said on television."
We still say the same!. Except that now the TV, radio and the newspapers they say ONLY that they want to share with us!
Fortunately, there is the Internet and gives us more objectively news or even better emails which handles many important messages - especially nowadays – That simply they don’t want us to learn.
Messages from Politics, Events, Funny, Cartoons all concentrated in your "pocket". Also on the last page of the application there are updates with the most recent news through twitter. Stay tuned because the news must be news FOR ALL!!
P.S. In any case we are not responsible for the content of these emails. We quote these emails obtained by using chain (from user to user).

iTunes Link


Android Link (Soon - Σύντομα)